Pabas Governance

"Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap, over verantwoording en toezicht"

Code Tabaksblad
In de praktijk komt dit neer op het toezicht houden, het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en het optreden als werkgever voor bestuurders.


Toezichthouders en Commissarissen vervullen een belangrijke taak in een organisatie en dienen professioneel en onafhankelijk invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden.
Met inzet van professionele adviseurs en partners heeft Pabas een searchprocedure ontwikkeld die de kwaliteiten van individuele toezichthouders en commissarissen waarborgt. Onze adviseurs hebben hun sporen verdiend als bestuurder en lid van RvT en RvC van diverse vennootschappen en instellingen. Met hun uitgebreide kennis en ervaring zijn zij zeer effectief in het beoordelen van de kandidaat-toezichthouders en kunnen u ondersteunen bij de werving en selectie van passende kandidaten op basis van een uitgebreid profiel.

Redenen om Pabas Governance in te schakelen zijn:

  • Een objectieve beoordeling van potentiële leden van uw RvT.
  • Adviseurs met ervaring en kennis op het niveau van bestuurders en toezichthouders.
  • Toegang tot een groot netwerk van hoogwaardige en sector overschrijdende opdrachtgevers en kandidaten.

In een tijd van grote sociale, maatschappelijke en economische veranderingen worden hoge eisen gesteld aan het toezicht en bestuur van publieke en private organisaties. Het aantrekken van topmensen kost veel tijd en moeite. Het uitbesteden aan Pabas vergroot de keuze en kwaliteit.